ALPHABETISCH REGISTER 201 Biz. S. 13 75, T. 3, 91 80 57, 10, 17, 32 76 73 35 15, 21, 25, 74 80 17 25 26 170 22 80 80 25 69 23 23 23 53 53 53 78 78 3, 17, Suasso, Isaac Israël Suasso, Manuel Lopez Suez, Gustav T. J. Swart, Pieter Sypesteyn, Erich van Sijthof, Johannes Tets N. Tets Douairière van Thesing, Egbert 79, Theunissen, kunsthandelaar Thomassen, Agnita Tierens, Seger Tintoretto Titiaen Toerenburch, Lysbet Tolburg Tombe, A. A. des Tongeren, Johan van Torenburch, Adriaen van Torenburch, Claes van Torenburch, Joncfrou Hilde- gont van Torenburch, Katrijn van Tour, Anna Catharina Elisa beth Baronesse du Tour, Jacob Adriaen Baron du Tour van Warmenhuy sen, An na Catharina Elisabeth 75, 57 75 174-176, 180 11 19 .150 4 35 97 96 33 24 21 9 96 19 55 58 75 75 57 105 77 180 (nt) 25 3, van 185 (nt) 34 18 53 53 37, 42 59 53 Biz. 74 79 77 73 (nt 2) 55 77 Teixeira, Judith Temperley, A. C. Tempesta Teniers Terboch Ter Wadding Terwesten Tetroe, Aernt Willemsz van 90, van Goudriaen, Arn. W. van van Goudriaen, Cornelia Saenredam Saksen Eisenach, Johan Wil lem Hertog van Salm, Vrouwe Cornelia van der Schakenbosch Saverij Schalken Schelde Scheurleer, collectie Scheurleer, D. F Scheveningen 91-93, 96, Scheveningsche weg Schinkel, A. D Schuylenburg, collectie Schuylenburg, Johan van Secundus, Janus Segbroek 90, 93 (nt 1 Segers, Hercules 12, 16, Sirtema van Grovestins, J. E. N. Baron Slavenburch, kasteel Slingelandt, Govert van Soete de Laecken Heer van Hautijn en H. Pietersdamme, Alexander de Solms, Amalia van Son, Hugo van Son, Simon van Sophia Hedwig, Prinses Souza Britto, Gabriel de Spieghelsz, Jan Kerstand 38 (nt 1) Spuipoort Stael, Jeremias Stalpert, Meester Jan Steen, Jan 3, 18, 19, 21, 23, 25, 27, Steengracht, de heer 34 Sterckenburg 159 (nt 1) Straeten, mr Campegius van Stuers, Victor de 33,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 227