r «Ml 5. Rembrandt 1632, Joris de Caullery, Luitenant van de Haagsche Schutterij Verz. Rasmussen, Chicago

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 24