ill J ■'fe Eii - '"'Wo I* J 7. J. Watteau, L’Embarquement pour Cythère. Paleis Sans Soucis, Potsdam fc. A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 33