HAAGSCHE KUNSTVERZAMELINGEN 29 x) Over het Paleis en zijn bewoning in de dagen van Willem II, A. J. Riko in die Haghe 1907. voor de schilderijenverzameling was daar geen plaats, zij werd ondergebracht in een tegenover het paleis des Konings gelegen groot huis in het Noordeinde. Zoodra Willem II koning was geworden werd achter het oude huis der Wassenaars de Gothische Zaal gebouwd, door een zaal en gang verbonden aan een „gothisch” bouw werk, dat de tuinen aan de zijde van het Noordeinde afsloot. Een voornaam deel der collectie was in de Gothische zaal ondergebracht, maar ook in de vertrek ken van het paleis zelf hing het vol. Hoe de zaal er uit zag, kunnen wij nog uit enkele lithografieën en uit een curieus stel aquarellen leeren, welke laatste in den Ge meentelijken atlas zijn opgenomen. x) Uit een der af beeldingen blijkt, dat Koningin Anna Paulowna in de Gothische zaal placht te schilderen, waarschijnlijk een of ander meesterwerk copiëerende, ook dat de zaal wel zeer vol was gehangen. Merkwaardig is, dat ook het paard, dat de vorst bij Waterloo bereed, daar in opge- zetten vorm een plaats had gevonden. Wat ons echter meer interesseert dan de bewaring is de inhoud der verzameling zelve, die mede ook door de fantastische figuur van den Koning omtrent wiens kunstzin, rijkdom, goedgeefsheid en beminnelijkheid de fabelachtigste verhalen de ronde doen, een internationalen roem genoot. Wij kunnen ons van de verzameling gelukkig eenigs- zins een beeld vormen. Na 's Konings dood is zijn na latenschap voor een groot deel verkocht en in de eerste plaats zijn kunstverzameling. Den 12en Augustus 1850 werd onder leiding der Amsterdamsche makelaars de Vries, Roos en Brondgeest een veiling gehouden in de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 41