HET LAVENDIERSTERLAND IN HAAGAMBACHT DOOR Dr. P. J. VAN BREEMEN. Als een van de gebieden in Haagambacht, waaruit de grafelijkheid geldelijke inkomsten trok, komt in de rent- meestersrekeningen van Noordholland naast meer be kende afdeelingen als Zuidveen, Noordveen, Geest en Mient, ook het Lavendierster- of Lavengiersterland voor. Het wordt reeds genoemd in de oudst bewaarde dier rekeningen van 1316/17, staat het laatst vermeld in die van 1357/58 en verdwijnt daarmee spoorloos uit die bronnenreeks. In zijn ,,’s-Gravenhage in zeven eeuwen” schrijft Dr. van Gelder op blz. 15 als volgt over het Lavendierster- land: „Waar het lavendiersters land blijkbaar dus een bleekerij lag, waar in 1316 vier, doch in 1334 nog slechts één erfhuurder woonde, is niet duidelijk. De plaats in de rekening doet het zoeken achter Eikendui nen, maar duidt de plaatsing daarop niet, dan zou men het kunnen zoeken vlak bij het hof zelf; de „lavendery” immers lag later bij de Spuipoort en stond in verbinding met een stuk land „op het akerland”, dat wil zeggen het land achter de tegenwoordige Pooten en Plein. Maar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 52