HET LAVENDIERSTERLAND IN HAAGAMBACHT 41 omtrent de lotgevallen van het bedoelde land na 1357 noch over ligging, grootte en aard ervan. Na deze voorloopige opmerkingen, waarin men, ge loof ik, al het wetenswaardige vinden zal, wat de bron nen omtrent het Lavengiersterland te berichten hebben, kom ik tot het punt, dat mij aanleiding geweest is om dit onderdeel van het grondgebied van Haagambacht nogmaals ter sprake te brengen. Slechts afgaande op den naam neemt Dr. van Gelder aan, dat het „blijkbaar dus” een bleekerij was. Er lijkt mij echter nog een ander en van het zoo juist genoemde nog al sterk afwijkend stand punt te verdedigen. De toewijzing van het Lavengier sterland aan de nieuw gestichte kapellerie een feit, dat blijkbaar Dr. van Gelders aandacht ontsnapt is lijkt mij niet voortgevloeid uit behoefte van de kapellerie aan een bleekveld. De hofkapel, waarin de kapellerie gevestigd was, bestond reeds lang en zal daarom in 1357 haar lavanderie wel reeds bezeten hebben. Deze lag later maar er is voorloopig geen reden om aan te nemen, dat zij vroeger ergens anders gelegen zou heb ben aan de zuidzijde van het Buitenhof op den hoek van den Hofsingel. 1) Bovendien ontleende het Laven ij H. J. J. M. van Diepen, Een historisch plekje, Die Haghe, 1941. De schrijfster zal het mij, hoop ik, ten goede willen houden, als ik een enkele opmerking maak in verband met wat zij over „het waschhuis van den Hove" meedeelt. Deze opmerking wordt mij in de pen gegeven, omdat de verklaring van de benaming lavendier- sterland mij noopte mij eenigermate op de hoogte te stellen van de lavanderieën, die in den loop der tijden om en bij het Hof in wezen zijn geweest en waarbij mij de wenschelijkheid bleek om strikt genomen onderscheid te maken tusschen de lavanderie van de hofkapel en die van het Hof. Mej. van Diepen gebruikt de beide benamingen voor de zelfde lavanderie en dit is in zooverre haar goed recht, omdat zij ze blijkbaar ontleende aan de oude stukken zelf. Op bl. 58 noemt de schrijfster de lavanderije van de capelle van den Hove, maar op bl. 100 draagt het hoofdstuk, dat dit zelfde lavandiershuis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 56