HET HOF VAN FRIESLAND 58 Oranje. volgde den vader op, maar tot 23 Juli 1675 stond hij onder voogdijschap van zijn moeder. In 1667 werd hij Stadhouder van Friesland, Gronin gen en Drente. Hij was ook Veldmaarschalk van het leger. 26 November 1683 trouwt hij met zijn nichtje Hen riette Amalia Prinses van Anhalt, dochter van Jan George II, Vorst van Anhalt-Dessau en Henriette Catharina Prinses van Oranje-Nassau, 7e kind, 6e doch ter van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Voorn. Henriette Catharina was 16 Augustus 1666 geboren en is 17 April 1726 overleden op Óraniënstein te Dietz. Uit dit huwelijk werd slechts één zoon geboren Johan Willem Friso. De andere kinderen waren meisjes, waar van een dochter Maria Amalia, het 4e kind, in Den Haag werd geboren op 29 Januari 1689. Zij werd gedoopt in de Groote Kerk en ten doop gehouden door de gemalin van Prins Willem III. Johan Willem was te Dessau geboren op 4 Augustus 1687 en ook ten doop gehouden door de Prinses van Oranje. Hij werd door Willem III, toen diens huwelijk kinderloos bleef, als zijn erfgenaam aangewezen. Zijn vader Hendrik Casimir II stierf 15 Maart 1694 te Leeuwarden en werd aldaar 28 Maart begraven en 18 November d.a.v. in de grafkelders bijgezet. Zijn moeder nam toen het voogdijschap over haar 9-jarigen zoon op zich. In 1702 werd hij Prins van Hij studeerde aan de Hoogeschool van Franeker, daarna te Utrecht. In 1707 werd hij Erf-Stadhouder van Friesland en in 1708 Stadhouder van Groningen. Hij was Generaal der Infanterie, toen hij op 26 April 1709 trouwde met Maria Louisa van Hessen-Cassel,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 75