HET HOF VAN FRIESLAND 61 x) Deze tapijten zijn waarschijnlijk dezelfde die gehangen hebben in de nieuwe kamer van Hare Excellentie Amalia van Solms. Zie hiervoor, Inventaris van de meubelen van het Stadhouderlijk kwar tier door Dr. S. W. A. Drossaers, in Oud-Holland, afl. V. 1930 p. 210. 2) Zie vorige noot. van Z.Hd was behangen een boschgezicht en van Phaeton2), ge- zes roode en witte en twee dito zwarte lijst, Twee guéridons van olijfhout en een „noteboome” cabinet waren afkomstig van het Stadhouderlijk kwar tier op het Binnenhof, uit de nalatenschap van den Koning Stadhouder Willem III. De aangrenzende garderobe met eenige oude tapijten met eenige meubelen voorzien. In Zijn Hoogheids Audientiekamer hingen zes stuk ken tapijt met een voorstelling van de „historie van Meleagar” en nog drie stukken van Phaëton1) even eens afkomstig uit het Stadhouderlijk kwartier. Aan den wand zag men zes zilveren hangblakers en voor de ramen drie groene saaien gordijnen. Een schilderij voor den schoorsteen stelde de marteling van den Heiligen Laurentius voor. In de kamer waren zes roode en witte trijpen stoelen. In de Z.Hds antichambre, die behangen was met zes stukken tapijt met de geschiedenis van komen van het Binnenhof, stonden trijpen leunstoelen, een „noteboome” tafel guéridons. Er hing een spiegel met een waarvan het glas gebroken was. Aan de W.zijde van het huis was nog een slaap kamer, die behangen was met zes stukken tapijt met bloempotten, terwijl achter den spiegel een tapijt hing met een boschgezicht. In de kamer stond een ledikant met toebehooren, een „noteboome” schrijfkabinet en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 79