HET HOF VAN FRIESLAND 62 blauw ovale tafel met leer andere meubelen, waaronder twee armstoelen van rot ting, die afkomstig waren van het Binnenhof. Voor den schoorsteen hing het portret van Prins Willem Frederik en aan een der wanden een spiegel met een vergulden lijst. In de voorkamer hingen vijf stukken tapijt met een jachttafereel en nog twee stukken van differente soort; een spiegel met zwarte lijst met gebroken glas en drie vergulde blakers. In de kamer stonden acht leunstoelen van rotting; een voetenbank met een voettapijt en eenige andere meubelen. De groote zaal beneden was versierd met acht stuk ken tapijt met de voorstelling van een visscherij en twee vensterstukken; aan den wand hing een spiegel met houten lijst en wit ingelegd. Het ameublement bestond uit zes trijpen leunstoelen van rood en wit, een tafel, twee guéridons enz. Dan volgde de Hofmeesterskamer. Daar hingen vijf stukken tapijt met een boschgezicht. Voor den schoorsteen hingen twee oude portretten en aan de wanden een oude vergulden spiegel en een groote landkaart van Vlaanderen. In het vertrek stond een ledikant met toebehooren van geel mooi met blauwe zijde gevoerd en verder zes gestikte sajetten leunstoelen en een oude armstoel van geelachtige zijde, een schrijfkabi- net van noteboomen hout met laden, een ingelegde tafel met zwart, twee guéridons enz. Over de keuken was een kamertje, dat behangen was met een behangsel van blauw en grauwe banden, wol len gebloemde stof. Daarin waren eenige stoelen, een bekleed, een eiken lessenaar enz. De prinses had drie kamers te harer beschikking.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 80