HET HOF VAN FRIESLAND 63 x) Waarschijnlijk worden hier bedoeld de tapiserieën van d’His- tory Perseus van Ovidius, die gehangen hebben in de Camer van froulijn van Poortugael ende van Solms. Zie Inventaris van de meubelen van het Stadhouderlijk kwartier enz. door S. W. A. Drossaers in Oud-Holland afl. V. 1930 p. 208. behangen met de historie van een ver in Haar Hoogheids kamer, behangen met vijf stuk ken blauw damast met „onfijne gouden franje” stonden verschillende meubelen, die alle van het Binnenhof af komstig waren, waaronder een ledikant met hetzelfde damast en „onfijn” goud en een „verlakte Oost-Indische tafel”. In het kabinet was een behangsel van groene kaffa op een goud gekleurden grond, dat met vier dito leun stoelen, een groen taboretje, een groen zijden glasgor dijn en een „noteboome” kistje met laden en koper be slag, die eveneens van het Binnenhof gekomen waren. In de kamer stond verder nog een „noteboome” schrijftafel. Boven de deur zag men twee geschilderde bloem potten en boven den schoorsteen een geschilderde Minerva. Haar Hoogheids presentiekamer was acht stukken tapijt waarvan er zes Ovidius x) voorstelden en de beide andere ieder schillende voorstelling te zien gaven. Boven den schoorsteen hing een schilderij van den „Zaligmaker met de overspelige vrouw” en boven de deuren een bloemstuk. Voor de deuren hingen kleeden van groene kaffa op een „couleur de feu gront”, die met een olijven tafel en twee dito guéridons van het Binnenhof gekomen waren. Behalve tien rood damasten leunstoelen waren er nog verschillende andere meubelen in dit vertrek aanwezig. Bij de Presentiekamer behoorde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 82