HET HOF VAN FRIESLAND 64 was be- een eetzaal. Deze was behangen met vier groote en twee kleine stukken tapijt, die een landschap voorstel den. Voor den schoorsteen was een zwaan geschilderd, boven een deur hing een schilderij met Mercurius en boven de andere een beeld, dat de werelcUjlobe meet. Een oude spiegel met vergulden lijst en drie trijpen armstoelen van rood en wit maakten het eenige ameu blement uit. Verder was er een hellebardierszaal, behangen met goudleer op een groenen grond. Boven den schoorsteen hing het wapen van Nassauw en drie wapen-stukjes boven de deur. In het vertrek waren twee houten ban ken, een slechte houten tafel met een dito voet, een ovale tafel met een voet en een buffetkast. Dan was er een princesse eetzaal, behangen met goudleer op een blauwen grond. Twee schilderijen hin gen boven de deur, het eene een vrouwenbeeld voor stellende, die op een harp speelde en het andere een vrouw leunende op een globe. Meubels worden niet genoemd. In de kamer, die den naam droeg: „de oudste Prin- cessekamer” hingen vier groote en twee kleine stukken tapijt, die een landschap voorstelden. Voor de deur hing een stukje tapijt met de voorstelling van een visscher en daarboven was geschilderd een voorstelling van de beeldhouwkunst. Boven den schoorsteen zag men de schilderkunst afgebeeld en voor de ramen hingen groen saaien gordijnen. In het vertrek stond een ledi kant van groen fluweel, geborduurd met rood en geel sajetten bloemen, gevoerd met moor, met een gebor- duurden hemelrug en toebehooren en verder eenige meubelen. Twee armstoelen van rotting waren afkom stig van het Binnenhof. De kamer genaamd „die van Prinses Marie”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 83