HET HOF VAN FRIESLAND 74 4 1 4 10 Juli 1755 wordt aan Manuel Loppez Suasso con sent verleend 1°. om met hoekpilasters voor zijn twee nieuw te bouwen huizen ten wederzijden van zijn nieuw te bouwen middelste huis op den Lange Vijverberg, uit komende in de Hooge Nieuwstraat 4 duim te mogen uitspringen, 2°. om het balcon dat op zij gestaan heeft te verplaatsen voor het middelste huis, 3°. om voor ge melde huizen een bordes te maken, 4°. om vanaf de huizen tot in den vijver een riool te leggen, 5°. voor ieder huis een hek te stellen, 6°. de keldergaten in de stoepen te veranderen en 7°. over de straat openslaande deuren te maken aan de koetshuizen achter genoemde huizen, tegen betaling van 20 ponden per jaar. Manuel Lopes Suasso was een kleinzoon van Antonio Lopes Suasso, die zich Isaac Israël Suasso noemde. Hij was Agent van den Spaanschen Koning Karel II, die hem tot Baron van Avernas le Gras had verheven. De Baron overleed in 1685, nalatend een zoon Don Fran- sisco, de tweede Baron d’Avernas le Gras, de man, die den Koning Stadhouder Willem III in 1688 twee mil- lioenen zou hebben geschonken. Deze Fransisco was tweemaal gehuwd geweest le. met Judith Teixeira, overleden in 1742 en 2e. met Rachel da Costa. Uit het eerste huwelijk waren drie zonen, waaronder voorn. Manuel en uit het 2e huwelijk vier zonen en drie dochters. Manuel was ook gehuwd met een Judith Teixeira. Hij woonde in het huis aan het Nieuwe Voor hout, hetwelk zijn grootvader en vader bezeten en be woond hadden. Hoewel Manuel een aanzienlijk vermogend en geacht man was, heeft het hem aan verdriet en zorgen niet ontbroken. Nadat hem in 1743 zijn vrouw ontvallen was, overleden ook achtereenvolgens zijn halfbroeders, waarvan een der twee een groot gezin achterliet. Toen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 93