HET HOF VAN FRIESLAND 75 t Huis 14. 30 Mei 1759 verkoopt Johannes Sijthof, Notaris, als procuratie hebbende van Manuel Lopes Suasso aan Mr. Gerrit Pieter Hoofd een huys, erf, stal en koetshuys op den Vijverberg. Belent ten Oosten Katharina de la Porte Douairière Rumph en ten Westen Maria Fagel, Douairière Ten Hove. Voorn, huis is het Westelijkste van de drie huizen onlangs door den Constituant ge bouwd voor de koopsom van 28000. 25 October 1765 verkoopt Mr. Gerrit Pieter Hoofd, Penningmeester van Delfland, wonende alhier, het huis aan Vrouwe Cornelia van der Salm, laatst wed. van Hugo van Son, in leven afgetreden Procureur voor de respective Hoven van Justitie, mede alhier voor 28750. Het perceel wordt door den verkooper bewoond. 8 Mei 1780 verkoopt Simon van Son, oud-Procureur het aan Anne Willem Carel Baron van Nagell, Burge meester der stad Zutphen en Edelman van Z.D.H. den Prins van Oranje-Nassau, Commis-Generael etc. en Anna Catharina Elisabeth du Tour van Warmenhuy- sen, zijn gemalinne, ten behoeve van zijn vrouw voor 23000. Het perceel wordt verkocht met de kamer- behangsels, spiegels en schilderijen voor de schoorstee nen en boven de deuren. de moeder der negen kinderen kort daarop hertrouwde wekte dit besluit in heftige mate het ongenoegen van den Baron op, die dit een vergrijp vond aan de nage dachtenis van zijn overleden half-broeder en daarom diens geheele gezin bij zich in huis nam. Voor de opvoeding der kinderen stelde hij een gou verneur aan. Hij overleed in 1773, 75 jaar oud zijnde en maakte zijn neven en nichten tot zijn eenige erf- namen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 94