HET HOF VAN FRIESLAND 76 i) Verpondingsboek van 1806. Pro- van 13 Mei 1805 verkoopt Gillis Mijne, Notaris en cureur, procuratie hebbende van Anne Willem Nagell, Heer van Ampsen en Vrouwe Anna Catharina Elisabeth du Tour van Warmenhuyzen aan Constantijn van Kretschmar van Wijk, voor wien compareerde Carel Kleyn, Notaris en Procureur het huis met de vaste spiegels en schilderijen boven de schoorsteenen en boven de deuren voor 9000. Na 1806 woont er Jacob Baron Fagel1). Deze Jacob Fagel was geboren te ’s-Gravenhage 9 November 1766. Hij werd 9 November 1778 te Leiden student in de rechten en 12 April 1786 opnieuw aldaar aan de Hoo- geschool ingeschreven. Van den 15den Juli 1793 tot 1795 was hij Extra Ordinaris Envoyé van H.H.M. aan het Hof van Denemarken. In 1814 was hij Lid van den Raad van State. In 1824 Nederlandsch Ambassadeur in Frankrijk, Commandeur in de Orde van den Neder- landschen Leeuw. Hij overleed 24 April 1835 te Genève. Hij was 1 Februari 1815 gehuwd met Jkvr. Jacoba Margareta Maria Boreel, geboren te Amsterdam 31 De cember 1794 en overleed 17 April 1858. Volgens het Register der Volkstelling van 1830 woonde er toen Hendrik Fagel, weduwnaar, geboren te Amsterdam, 64 jaar met 3 dienstboden en volgens het Bevolkingsregister van 1840 Maria Boreel Douai rière Fagel, 45 jaar oud, geboren te Amsterdam met Jhr. Fagel, 11 jaar, Jkvr. Eb. Fagel, 23 jaar en Jhr. W. Fagel, 12 jaar, geboren te 's-Gravenhage met 1 bonne, 1 werkmeid, 1 kamenier en 1 keukenmeid en blijkens dat van 1845 woonde er behalve bovengenoemde Douairière Fagel nog Jhr. E. W. J. M. Fagel, geboren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 95