HET HOF VAN FRIESLAND 77 Huis 15. Het middelste met kunstschatten ge- 1) Aanwezig in het Gemeente Archief. 2) De Heer Lugt heeft dit huis gekocht en vuld. Ook het huis No. 15 werd door hem gekocht en aan het Damesleesmuseum verhuurd. van Grovestins. in 1816 en Jhr. W. J. F. Fagel, geboren in 1827 met 4 dienstboden. De opgaven volgens de oude adresboeken1) zijn: 1853 Baron Fagel Kamerheer. 1854 Douairière Fagel. Van 1858/59— 1876/77 Freule Fagel. 1878/79 Mevrouw Douairière Rigot de Begnins, gebo ren Baronesse van Randwijck. Van 1881 1884 is het niet opgegeven. 1884/85 M. du Haussoy. 1885/86 J. E. N. Baron Sirtema 1899/00 Gustav T. J. Suez. 1907/08 Maison Artz. 1912/13 Maison Artz de Bois. 1914/15 A. T. A. Artz. 1915/16 R. A. W. J. J. Cremers. 1923/24—1929/30 Onbewoond. 1930/36 M. J. H. van Laer. 1936 F. Lugt.2) en grootste der drie huizen werd 21 Maart 1759 door Johannes Sijthoff, Notaris alhier, procuratie hebbende van Manuel Lopez Suasso ver kocht aan Anne Katharina de la Porte, Douairière van Christiaan Constantijn Rumph. Het werd omschreven als een huis, erf, stal en koets huis, op den Vijverberg. Belent ten Oosten Moses de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 96