HET HOF VAN FRIESLAND 78 Dubbeldam Hans Willem Barderadeel, Jacob de Pinto en ten Westen Gerrit Pieter Hooft. Voor 47500. 1 Mei 1806 draagt Anna Catharina Rumph van Warmenhuysen, eerst Douairière van Baron van Aylva, in leven Grietman van daarna Douairière van Jacob Adriaen Baron du Tour, in zijn leven Grietman van het Bilt enz. en thans gehuwd met Anne Willem Carel Baron van Nagell, het huis over aan haar zoon uit het eerste huwelijk Hans Willem Baron van Aylva, Grietman en aan Anna Catharina Elisabeth, Baronesse du Tour, haar dochter uit het tweede huwelijk. Hans Willem Baron van Aylva, echtgenoot van Anna Catharina Rumph, doorgaans de Gouden Aylva gehee- ten, trouwt 30 Juni 1750 in de Hoogduitsche Kerk. Hun zoon Jhr. Hans Willem Aylva, geboren in 1753, was Heer van Waardenburg, Nerynen, Warmenhuizen enz. Hij ondertrouwde 18 April 1773 met Jkvr. van Brakell. Zijn dochter Anna Jacoba Wilhelmina trouwt 17 Juni 1800 met Fredrik Willem Floris Theodorus Baron van Pallandt. Deze Fredrik Baron van Pallandt, Postmeester-Gene- raal, geboren 21 September 1772 te Zutfen is Heer van Keppel, Voorst, Barlham en Hage. Hij trouwt ten twee den male op 28 September 1825 met Maria Catarina van Boetzelaer, dochter van Christiaan Willem van Boetzelaer Heer van Dubbeldam en Aletta Johanna Le Leu de Wilhem. Zijn dochter uit het le huwelijk Arnoldina Wilhelmina Cornelia Baronesse van Pallandt, Vrouwe van War menhuizen, geboren 13 Maart 1801, trouwt 29 Novem ber 1826 met Edzard Hobbe, Baron Rengers, geboren te Leeuwarden 12 April 1803, Lid van Gedeputeerde Staten. Edzard Hobbe bewoont in 1830 het huis op den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 97