HET HOF VAN FRIESLAND 79 6 dienst- van 1) Register der Volkstelling 1830. er tot 1860 met drie kinderen en Het Oostelijkste der drie huizen werd op 17 Juni 1757 verkocht door Thobias Boas Banquier, alhier, als pro curatie hebbende van Manuel Lopez Suasso, aan Moseh de Jahacob de Pinto voor de koopsom van 30000. 14 April 1794 verkoopen de erfgenamen van Mozes de Jahacob de Pinto het aan Egbert Thesing, Oud- Schepen te Rotterdam, voor 18400 en ƒ920 over rantsoenpenningen. Huis 16. Vijverberg met zijn vrouw, twee kinderen en boden 1) Volgens het Register der Volkstelling van 1840 wonen zij er met drie kinderen en in 1845 met vier kinderen. Hij is Hofmaarschalk van Z.K.H. den Erfprins Oranje. Bij hen in woont Baron Fredrik van Pallandt van Keppel, weduwnaar, Minister van Staat, die eerder het huis daarnaast No. 16 bewoond had. Volgens de oude adresboeken woonde Baron Rengers van Warmenhuizen. Van 1876--1883 was er het Koninklijk Kabinet van zeldzaamheden geherbergd, dat eertijds in het Maurits- huis geborgen was. In 1884/5—1939 behoorde het aan Jhr. Mr. L. P. M. H. Michiels van Verduynen, Advocaat, Lid van den Gemeenteraad, Secretaris-Generaal, Lid van deTweede Kamer der StatenGeneraal, daarna aan den Heer Lugt en tot voor kort was er het Dames Leesmuseum in ge vestigd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 98