HET HOF VAN FRIESLAND 80 1904/05 1905/06 1921/22 1932/33 1940/41 lieke Nederlandsche Boeren- In het Verpondingboek van 1806 staat het huis op naam van Egbert Thesing en na 1806 wordt het be woond door F. W. J. Th. Baron van Pallandt, Heer van Keppel, dien wij bij de behandeling van het vorige huis reeds vermeld hebben. Volgens het Register der Volkstelling van 1830 woon de er Arn. W. N. van Tets van Goudriaen, 58 jaar oud, geboren te 's-Gravenhage, Minister van Financiën, ge huwd met Cornelia Gevaerts, geboren in 1775 te Dor drecht, met 4 dienstboden en een koetsier met vrouw en 3 kinderen. Blijkens het Bevolkingsregister van 1840 woonde er toen Cornelia Douairière van Tets van Goudriaen, overleden 28 Januari 1851 en na haar dood wordt het huis bewoond tot 1853 door Hendrik Jan Deutz van Assendelft, Wethouder van Amsterdam, geboren aldaar op 1 Januari 1792, gehuwd met Jkvr. Anna Margaretha Rendorp, Grootmeesteres van Koningin Sophie, gebo ren te Amsterdam 26 November 1797. Volgens de oude adresboeken woonden er in 1864 Jan Carel Elias Graaf van Lijnden, geboren 17 Februari 1837 in Klein Vollenhove aan de Bilt, Ritmeesters bij het Regiment Huzaren, gehuwd met Cornelia Johanna Baronesse van Pallandt, geboren te ’s-Gravenhage op 4 Maart 1840, en verder in 1881/82 Baron Wern. van Pallandt. 1888/89 M. H. Huygens Keurenaer. Georges Filately. Gravin A. C. L. M. van Bylandt. A. C. Temperley, Britsch Militair Attaché. N.V. Nederl. Landbouw Bank. N.V. Nederl. Landbouw Bank en de Katho- en Tuindersbond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 99