r DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 112 BIJLAGE Proces verbaal der grensbepaling van het grondgebied der gemeente van ’s Gravenhage. Anno 1820 Art. 1 Grensscheiding ten aanzien der gemeente van Wassenaar. Daaruit overgenomen: „Beginnende aan de Noordzee, in de directie van de scheiding tusschen de heemraadschappen van Delfland en Rhijnland, welke scheiding is gedistingeerd door steenen palen gemerkt aan de zijde van Delfland met de letter D en aan de zijde van Rhijnland met de letter R, hebben wijbevonden, dat de lijn die het grond gebied dezer beide gemeenten van een scheidt, word ge vormd in voege als volgt: In een zuidoostelijke rigting van de Noordzee over het strand vervolgens van paal tot paal zoo wij die in de duinen gevonden hebben, tot by een yzeren kanon, dat wij mede gevonden hebben in de nabijheid van een aan 's Ryks domeinen toebehoorende perceel weiland, blij vende circa dertig ellen van de sloot die de voornoemde duinen en meergezegd weiland van een scheidt; van het voornoemde kanon in een regte lijn oostwaarts op over de duinen, tot aan een steenen paal gemerkt met de letters DR nr 20, staande op de zuidoostelijke kant van den achterweg, en de oostelijke kant van het Huiberts Wouterslaantje; van daar in een kromme zuidoostelyke rigting langs de sloot, welke aan de oostelyke kant van het zelve laantje gelegen is, geheel onder de gemeente van Wassenaar, alsmede het erf en de tuin behoorende by de herberg de Unie van Holland, gelyk mede de laan van D. Konijnenburg, en die van de hofstede genaamd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 124