TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 113 Waalsdorp; op welke beide landen de scheiding bestaat daar, waar de poorten of hekken gesteld zijn, vervolgens den geheelen sloot, welke aan de oostelyke kant van de Raamweg gelegen is, geheel onder de gemeente van Was senaar tot aan een paal gemerkt DR no. 18, die wij ge vonden hebben op de oostelyke kant van meergenoemden weg, van daar uit de kant van dien weg in een regte lijn noordoostwaarts op over de weilanden toebehoorende aan de heeren Loef en van den baron d'Escurij tot aan de paal gemerkt DR no. 17. welke wij gevonden hebben op een perceel weiland toebehoorende aan den heer baron D’Escurij;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 125