If BESTELLING VAN BRIEVEN TE ’S-GRAVENHAGE IN DEN PRUIKENTIJD DOOR Mr. W. J. M. BENSCHOP Hoe ontving een Hagenaar in de tweede helft der 18de eeuw zijn brieven? Nu, dat kon op verschillende wijzen plaats hebben. Want al kreeg hij ze waarschijnlijk meestal door bemid deling van de gewestelijke posterij, de zgn. Hollandsche Statenpost, zoo beschikte deze toch niet over een mono polie. Men kon derhalve zijn brieven ook ontvangen door de zorgen van den een of anderen binnenschipper, of vanwege den postwagendienst Amsterdam-Den Haag, v.v., een particuliere onderneming. Bovendien behoorde het destijds tot den goeden toon zich, wanneer men op reis ging, aan te bieden voor de overbrenging van brieven zijner kennissen, die daarvan gereede gebruik plachten te maken. Ook brieven uit Indië bereikten hun doel ge woonlijk niet langs den in onze oogen normalen weg. Want wel had de „loffelijke Compagnie” een soort post dienst ingesteld, maar wat men via de „gemeene doose” te Batavia verzond, was aan censuur onderworpen. Dies gaven velen hun post liever mede aan opvarenden van retourschepen, die met dezen sluikhandel bijverdiensten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 126