TE 'S-GRAVENHAGE IN DEN PRUIKENTIJD 119 het Westen de Lorre- of Assendelftstraat, tot op den hoek van de Laan aan beide de sijden, het Westeinde, het Slop van de drie Boeren, en het Laantje tot aan de Prin- cegragt, over de Loosduynsche Brug, de Westermoo- lens, het Kortebosch, het Slikent, het Leegerf, de Vlier- steeg, de Breestraat, de Suylingstraat, de Toornstraat, de Moolenstraat, Juffrouw Ydastraat, de Nobelstraat en alle de Straaten die daar binnen leggen, tot aan de oude Molstraat, de oude Molstraat met de vier Hoeke.” Wijk II: „Begint aan de Oostzijde van het Post-comp- toir agter de Hal, om de kleine Groenmarkt in het rond tot op de hoek van de Schoolstraat, de Schoolstraat, de Nieuwstraat, de Vlamingstraat, van de Nieuwstraat na de groote Markt, de Markt in het rond, het gedemte Raamstraat, het Gerbrandstraatje, de Laan, de korte Beestemarkt, de Varkemarkt, de Princegragt, aan beide de zijde, de Brouwersmoole, de Brouwersgragt, de Suyd en Suydwest Cingels, het Sand, de Harder en de Har- derinnestraat, de Beestemarkt en de Boekhorstraat, de Nieuwe Molstraat tot de Steurbrug, de Paveljoens- en Luterse Burgwallen, met de verder Straaten daar bin nen leggende tot aan de groote Markt.” Wijk III: „Begint aan de Markt met de Veenestraat, Kettingstraatje, de Vlamingstraat tot aan de Nieuw straat, de Raamstraat, de St. Anthonis Burgwal, de Wagestraat, de nieuwe Molstraat tot aan de Steurbrug, de Paveljoensgragt tot aan de Bierkade, de Langegragt tot de Beesemstraat, de St-Jacobstraat tot aan de Kraan straat, de Kraanstraat, de Bierstraat, beide de Veer kaden van het Spuy tot de Paveljoensgragt, de Bierkade tot aan het Spuy, langs het Delfsche Veer, het Laproo- siehuis, het Groenewegje, de Reyswijksche Straatweg en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 132