TE 'S-GRAVENHAGE IN DEN PRUIKENTIJD 123 Alg. Rijksarchief. Posterijen 3. Onder de stukken in het oude postarchief, afkomstig van de familie Le Jeune, bevindt zich een kladontwerp van de nieuwe regeling.1) Vergis ik mij in het hand schrift niet, dan heeft de toenmalige adjunct-ontvanger C. W. Le Jeune het ontwerp gemaakt. Allicht zal hij overleg hebben gepleegd met zijn vader, den hoogbe jaarden Jacques Le Jeune, die in naam nog altoos het ontvangersambt bekleedde. En het zal den zoo bekwa men en rechtschapen heer zeker genoegen hebben be reid, dat nu eindelijk ten voorbeeld werd genomen het advies, dat hij al bijna veertig jaar te voren had gegeven. Waarom men het toen heeft terzijde geschoven is onbe kend. Misschien in verband met door de overgenomen bestellers verkregen rechten. Hij had den besteller bij iedere verhooging op de ranglijst een hooger weekloon willen verzekeren. Zoover ging men ook thans niet, maar men bewerkte, door afschaffing van het rouleeren en door verandering van de nummers der wijken, dat opklimming in rang gepaard ging met uitzicht op meer „douceurs”. Wie met aandacht de omschrijving der postale wijken heeft gelezen, begrijpt, dat zij den bestellers zeer ver schillende bedragen aan Nieuwjaars- en Kermisfooien, extra giften bij ontvangst van een met spanning verbei den brief, belooningen voor het naar kantoor medenemen van te verzenden stukken, enz. enz., moesten opleveren. bestelling uit, welke den beambten bij opklimming in rang practisch eenige vermeerdering van inkomsten, nl. van emolumenten, waarborgde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 136