r EEN HAAGSCHE COURANTDRUKKERIJ 130 i) Mr. W. P. Sautyn Kluit: De s-Gravenhaagsche Courant: In Hand, en Meded. v.d. Mij. der Ned. Letterk. 1875, blz. 41 en vlg. lessenaar, aan iedere zijde daarvan was een „koopere vuurstoof”; er waren vier stoelen en zes inktkookers: dan slechts twee pennemessen en vouwbeenen, doch het is het begin van de journalistiek! wel vijf scharen. Het personeel werd gelaafd met bier en met thee. Was de courant gereed dan werd de voorraad die naar Amsterdam ging in zeven lederen zakken gepakt; de voorraad voor andere plaatsen was zeker maar klein en werd dus in gewoon papier verzonden. De courant verscheen in een Nederlandsche en in een Fransche editie. Deze laatste was niet zoozeer een Haag- sche specialiteit er waren er ook te Amsterdam, Leiden en Utrecht als wel in verband met de buitenlandsche gezantschappen van eenig belang. Sautijn Kluyt in zijn studie over de Haagsche Couranten schrijft daarover het volgende: „Die Fransche Haagsche krant had nog wel eenige beteekenis; de baron de Bielfeld (geb. 31 Maart 1717, overl. 5 April 1770) toch zegt in zijne Institutions Politiques, Leide 1767, Tome II pag. 369: ,,Un négotiateur ne doit pas non plus négliger tout a fait la lecture des Gazettes publiques; mais comme il s’en faut de beaucoup qu’elles soient également bonnes, il est nécessaire de faire un choix de celles qu'on veut tenir. La liberté dont jouissent les sujets de la République des Provinces Unies s’étend jusques sur leurs gazettes, et les gazettiers Hollandois sont moins contraints que tous les autres a taire la vérité oü a déguiser les faits désagréables a quelque Cour. En un mot, les gazettes de la Haye, de Leide, d’Amsterdam et de Utrecht sont aujourd’hui les meilleures du monde”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 144