VÓÓR 200 JAAR 135 1) Een exemplaar in de Gemeente-Bibliotheek. een het werk kunnen de courant-zelve gelijke nieuwe letter gebruyken en de Advertentien om die des te beter ieder afzonderlijk in ’t oog te doen vallen met eene linie separeeren”. Het hebben van een eigen lettergieterij is zeker merkwaardigheid; over de qualiteit van wij oordeelen bij het bezichtigen van maar ook doordat er nog, zij het uit iets later tijd, nl. uit 1788, een Letterproef van de gieterij der de Groots is bewaard gebleven1). Een derde onderneming, zonder twijfel een buitenge woon geval in de courantuitgeverij, werd door de Groot in zijn nummer van 24 Oct. 1740 aangekondigd, namelijk de herdruk van alle nummers van de Haagsche Courant verschenen sedert 4 Juni 1708. Alles zou, zonder iets weg te laten, zelfs de advertenties niet, weer worden ge drukt, en elke jaargang zou van een register worden voorzien. Hem was de behoefte gebleken om voor erfe nissen, legaten, verkoopingen van huizen, landerijen en obligatien of wel bij aflossingen van deze laatste alle de Haagsche Couranten compleet bijeen te hebben. Bij in- teekening zou elke jaargang op ordinair papier niet meer dan 37 stuivers, op fijner en witter papier niet meer dan 43 stuivers kosten. Elke twee maanden zou een jaargang compleet zijn. Of de inteekening succes heeft gehad, weten wij niet. Het lijkt niet waarschijnlijk aangezien complete jaargangen van de Haagsche Courant vóór 1710 ontbreken en na dat jaar uiterst zeldzaam zijn. Het plan van de Groot wordt er niet minder merkwaardig om. Hieronder volgt tenslotte als bijlage de belangwek kende inventaris van de drukkerij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 150