1 so- so— 24— EEN HAAGSCHE COURANTDRUKKERIJ 136 BIJLAGE Loogborstel 15— 22— 1000— 17— 800. 25— Transporteeren 280— 20— 30— 26— 110— 38— 675— 45— 14— 50— 40— 20— 15— 22— 16— 15— 16— 30— 8— 3553— D op kooper gesneeden voor „Drie Drukpersen met al haare toebehooring ieder a 225 gld Een koopere Loogketel, houte Loogbak en Een koopere Doofpot Een koopere Keetel vol Oly om Druk-inct te maaken Een dito met zagter Drukoly Honderd tonnetjes met zwartzel Elf nat- en spoelborden en twee Laai steenen Een pak nieuwe Drukleeren Een pak timpans, bom, en verschet vellen Een pak nieuw Paarde hair Vier koopere waterkeetels en een dito vuurketel twee nieuwe Paktaafels andere taafels voor de uitnemers der Couranten, ook driestallen Negen paar Letterkassen voor Galjard, zo Romyn als Cursyf circa Duizend galjard letter om de Nederduitze Cou rant te zetten, zo Romyn als Cursyf a 20 st. 't fit Zeven paar Letterkassen voor de Collonel zo Romyn als Cursyf Circa vierhonderd S>‘ Collonel zo Romyn als Cursyf om de advertenties van de Nederduitze Courant mede te zetten tien paren letterkassen zo Romyn als Cursyf voor de Franse Courant circa vierhonderd ffi garmond letter voor de Franse Cou rant zo Romyn als Cursyf a 14 st. per fit Een kas met Capitaalen voor de advertentien Een kas text cursyf Een kas met Dubbele Brevier Capitaalen Circa honderd fit Brevier letter mede voor de Fransche Courant zo Romyn als Cursyf a 22 st. per fit Een kas met text Romyn Twee folio galley en met koopere lienien Zes en vijftig lienien om tussen de advertentien te zetten Een dito met Loode Lienien Een Bloemletter zijnde een de Franse Courant

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 151