VÓÓR 200 JAAR 137 3553. 25— 50— 40— drie kaarse snuiters voor de 4422.10 10 42— 16— 30.. 15. 200— 10— 200— 6— 6— 4.10 8— 60— 15— 5— 13— 40— 35— 9— 40— en toebehooren Transport Twee Haagze waapenties op koper gesneeden voor de Nederduitse Courant Een dito voor de Franse Courant Een kas met mediaan Capitaalen op galjard corpus om de Rijken te zetten Vijf Stellingen om Letterkassen op te zetten a 10 gl. ieder stelling Twee stellingen om Borden met Letter op te zetten en in te schuiven a 4 gld. ieder stelling Drie corrigeersteenen met deszelfs stelling Tien folio Galleyen Vyf quarto Galleyen Zes en twintig octavo Galleyen Zes yzere Raamen met deszelfs Formaaten Vyftien zethaaken met deszelfs Lienien Agt zetters borden Een bak met wit goed Dubbelde galjard De verzending en reeken boeken zo der Couranten als advertentien tachentig Riem Papier om de Nederduitze en Franse Couranten op te Drukken a 50 st. de Riem Papier om de Courant en Brieven op te schryven De Dictionarissen, Atlassen en andere nodige Boeken tot behulp der Courant-schryvers Circa vyf Riem Papier om de Couranten in te Pakken Zeven Leedere Sakken om de Couranten na Amsterdam te verzenden Lak en touw Drie koopere Kandelaars en schrijvers Vijftien ffi kaarsen Verder nog de volgende vereischte nodigheeden, te gering of wijdloopig om van ieder in 't byzonder hier een Post of articul te maaken naamentlijk: Een lessenaar, 2 koopere vuurstooven, vier stoelen, 6 inct- kookers, 2 pennemessen, 2 vouwbeenen, 5 schaaren, 1 bierkan en glaasen, 1 teekeetel, kopjes en schootel- ties, een kruyk met lampoly. Een yzer Confoor, 9 lampen, 2 blakers, 8 koopere kandelaars voor de zet ters, 4 paar nieuwe balhouten voor de drukkers, 3 Transporteeren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 152