t;' EEN HAAGSCHE COURANTDRUKKERIJ 138 4422.10 L 150.— 4572.10 Gem. Archief. Bij de correctie van deze bijdrage bleek mij, dat deze Notitie afgedrukt werd door dr. E. F. Kossmann in zijn Biografisch Woor denboek (Bijdr. Gesch. Ned. Boekh. dl. XIII) op pag. 164. Transport yzere en 4 houte haamers, een Rol heel dik ronds en sluittouw, differente soorten van formaat hout, regelet- ten en spaanen, 4 sponsies voor de zetters, 4 bakken met koojen, 4 bakken om letters en quaderaaten in te leggen, 8 corrigeerelsten, 2 zaagen, 2 bijttels, een aschkeetel, twee vuurstangen, een asschop, bijl enz., welk een en ander zamengesteld op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 153