I EEN JEUGDLIEFDE VAN GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP DOOR M. ANTOINETTE P. ROELOFSZ 1) R. Fruin. Verspreide Geschriften dl. V. De Jongelingsjaren van Gijsbert Karei van Hogendorp. W. G. C. Bijvanck. Vaderlandsche figuren op den overgang der 18e eeuw. Hogendorp en York. L. G. J. Verberne. Gijsbert Karel’s leerjaren. 2) H. T. Colenbrander. Historie en Leven. Gijsbert Karei op rijpen leeftijd. Gijsbert Karei van Hogendorp’s leerjaren veel is er al over hem geschreven en dank zij Fruin, Bijvanck en Verberne1) zijn wij over geestelijke vorming en uiterlijke levensomstandigheden in die jeugdjaren tot in de kleinste bizonderheden ingelicht. Maar niet alleen geleerd heeft Gijsbert Karei; hij heeft ook liefgehad. En leert men iemand niet het beste kennen in de wijze waar op hij liefheeft? De „véritable auteur de la délivrance de sa patrie” als gepassioneerde minnaar, het klinkt wat vreemd als passend bij het beeld van den „idealen Hol lander” 2), maar hoe na brengt het ons niet den mensch. Een mensch bezeten van een zucht zich steeds met eigen ik bezig te houden, eigen karakter voortdurend te ana-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 155