1 GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP 147 en die anderen. Maar zijn eerzucht en zijn ijdelheid gaan wel degelijk uit om ook daar de eerste te kunnen zijn, om daar te behagen, om ook die omgeving van zijn beteekenis en toekomstige grootheid te overtuigen. En het is heel pijnlijk te moeten voelen, dat hij op dat oogen- blik daar nog iedere gave voor mist. Eenige jaren later, tijdens zijn Amerikaansche reis, als hij reeds vorderingen maakt in zijn optreden een volmaakt „homme du monde” te worden, stelt hij de raison als zijn schutsengel aan zijn moeder voor: ,,Si ma raison avoit été moins cultivée, ma vanité m’auroit attaché a ces cercles de la suffisance ou j’ai quelquefois brille du tems ou le comte de Heiden x) a Berlin se mêloit de me donner une education du grand monde. Depuis j’ai toujours craint de me laisser égarer de nouveau et dela naït la défiance qui m'accompagne dans ces sociétés. Lorsqu’après la campagne de Bo hème 2) je me vouai aux études d'une manière qui fit dire a la Comtesse de Zinzendorff3) que j’en avois la faim et la soif, je négligeai les arts de la société, la dé marche, la dance, la langue fran^oise, la politesse qui sans être essentielle est nécessaire, et comme mon men tor méprisoit ces bagatelles, son ascendant sur moi me les rendit naturellement méprisables.”4) In Biester’s kring voelde hij zich thuis, daar begreep men hem, daar waardeerde men hem, overschatte hem ook soms niet weinig, maar kwetste nooit zijn ijdelheid. Daar was zijn houding natuurlijk en kon hij zelfs ondanks zijn zwaar wichtigheid ook vroolijk zijn. 1) Graaf van Heyden, gezant van de Republiek te Berlijn. 2) Den veldtocht in Bohemen in 1778 tijdens den Beierschen suc cessieoorlog maakte Gijsbert Karei als vaanjonker mee. 3) Gravin von Zinzendorff, geboren baronesse van Bylandt, vrien din van Mevrouw van Hogendorp, beschermster van Gijsbert Karei te Dresden en te Berlijn. 4) Arch. Hog. 50, 6h. Dagboek Amerika.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 164