GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP 149 a) Arch. Hog. 50, 6 d. Aant. Philadelphia. 2) Arch. Hog. 81. Mevr. v. H. dagboekaant. 3) Gijsbert Karel werd in den familiekring Charles genoemd. de laatste groep voelt ingedeeld) waar de vrouwen niets weten behalve lasteren en la bagatelle ja „dan rijzen duizend onaangename gevoelens” in zijn hart op en „ver- ontstellen” hem zoo, dat hij er of „haatelijk of belachlijk” uitziet. x) Zijn moeder bemerkt het mondaine échec van den door haar zoo bewonderden zoon en het grieft haar bit ter: „il me faisoit peine de voir la fa?on dont les gens le (Gijsbert Karei) regardoit, on le croyoit béte ou fier ou mal appris, son embarras, son caractère altier, la gaucherie de sa contenance, tout cela l’a exposé a des jugemens 2) Een knap regelmatig gezicht en goed gebouwd, maar wat een slechte houding! De moeder ziet scherp en hier aan danken wij het volgende portret: „Wat wenschte ik dat mijn lieve Charles 3) dat goedgaan ook kon; c'est done grand dommage de ne tirer meilleur parti de sa figure et il ne manque pour la posture que par les bras qui sont toujours arques et puis sa jambe gauche. Dans la première capitale (in Amerika) ou il se trouvera, il doit prendre quelques legons d’un 1 er maïtre a danser, d’en haut ses bras ne joignent pas son corps, et en courant ses bras s’éloignent du corps aussi en arcs et ses hanches sont retenues, alsof hij een breukband droeg je crois le bain le premier bon remède a tout cela omdat het wel wat gevolg van Engelsche ziekte kan zijn. Wat zijn er die twee oudste Fagels krombeenig van gebleven, daar Charles tog niets krom heeft. Zelfs in het schermen is hij zeer wel gedecoupleert, en dat doet mij nog hopen, dat het kwaade gewoontens zijn, et qu’en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 166