GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP 151 eersten keer. J) ,,Mais au commencement sans te voir.” Toch, als hij haar ’s middags verlaat, bekent hij zich al half verliefd. Dan ziet hij haar terug in Den Haag, nu niet in de huiselijke omgeving, maar tijdens een souper aan het Hof te midden van de door hem zoo gehate wereld, zij als het middelpunt van een haar bewonde renden kring. Hij geheel geparalyseerd door het heftige gevoel, dat hij ondergaat. Hij ziet of meent te zien haar toenadering, of is het coquetterie? Maar hij is niet in staat te bewegen, te denken, aller oogen op zich geves tigd geloovend, bevend voor wat hij zeggen zal. Voor het eerst voelt hij in volle zwaarte ,,ce fardeau de moi- même”. Hij verafschuwt zichzelf. Geen bekentenis moet hem moeilijker gevallen zijn dan degene, die hij 's avonds neerschreef: ,J’ai done poussé la démence a son plus haut degré! La peindrai-je cette scène, qui ne sortira jamais de ma mémoire. Et ces transports d’un furieux, quand mépri- sant ce faible être et poursuivi toujours du fardeau de moi-même, j'ai mille fois souhaité que la terre s'en- trouvre sous mes pas. Alors au moins il y avait en moi quelque feu quelque énergie, la plus funeste soit, J) Henriette Christine Alexandrine Torek, geb. 31 Maart 1764 te Den Haag, gest. 11 Aug. 1792, dochter van Assuerus Jan Torck, geb. te Den Haag, vrijheer van Rosendaal, heer van Duvenvoorde, Pet- kum, Harsselo, Voorschoten, Veur, enz. en Eusebia Jacoba de Rode van Heeckeren. Zij huwt te Rosendaal 5 Oct. 1788 Adolph Hendrik, graaf van Rechteren, heer van Collendoorn, geb. te Den Haag 26 Oct. 1738, luitenant-generaal der cavalerie en commandant van Arnhem in 1795, president van den krijgsraad, lid der Ridderschap van Overijssel, gest. te Den Haag 3 Dec. 1805, weduwnaar van Petronella Geertruida Nepveu, zoon van Reinhart Burchard Rutger en van Maria Louisa van den Boetselaer. Hij hertrouwt ten 2e male in 1800 met Gijsberta Maria Carolina, barones Van Spaen. Uit zijn huwelijk met Henriette Torck werd een dochter Maria geboren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 169