IN DE MIDDELEEUWEN 9 Urbani, Claes Janssoen uten Briel 1J4 last 2 29 Maart Item Peter Ludinc van enen kaersceep mit levende vischen 28 gr. Item Willem van Wouderichem uten Hage 2 corf visch 30 gr. 5 April Item Jan Gheritssoen uten Hage 2 corf visch 30 gr. Item Gherit Duls van Bomel 1J4 corf visch 21 gr. Item des Woensdages Heinric Jonghe uten Hage 3 corf visch 47 gr. 26 April Item des Dynxdages Claes Foppensoen van Rotterdam 1 last herinx 20 gr. 3 Mei Item Item Item Item Item Dire die Joncker uten Hage 1 voeder wiins 15 gr. des Donredages Jan Bykenszoen uten Hage 1*4 corf visch 22 gr. des Saterdages Arnt Janssoen uten Hage 3 corf visch 47 gr. Gelis Flipssoen uten Hage 2 corf visch 30 gr. Claes Dircssoen uten Hage 3 corf visch 48 gr. 17 Mei Item des Saterdages Jacob Kerstenszoen uten Hage 1J4 last herinx 29 gr. 24 Mei Item des Donredages Olifier uten Briel J4 last herinx 11 gr. Item Jan Vranc uten Briel 2 last herinx 40 gr. Item Jan van Wouden uten Hage 2 last herinx 38 gr. Item des Saterdages Herman Hermanssoen uten Briel 2 last herinx 40 gr. Item Wouter Dircssoen uten Briel 2*4 last herinx 38 gr. 31 Mei Item des Sonnendages na herinx 30 gr. Item des Gonsdages Jan Peterssoen uten Briel 1J4 last herinx 30 gr. Item des Donredages Jan Dircssoen van Oudewater 1*4 last herinx 30 gr. Item des Saterdages Blenxken uten Hage 2 last herinx 39 gr. Item Claes Boy uten Hage 2J4 last herinx 50 gr. Item Jan van Wouden uten Hage 1J4 last herinx 36 gr. 7 Juni Item des Sonnendages opten heiligen Pynxtdach, Oel Hugensoenuten Briel 1J4 last herinx 32 gr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 17