GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS het 150-jarig bestaan L) Deze rede is uitgesproken op de dag van het 150-jarig bestaan der Maatschappij Diligentia, 17 September 1943. Enkele gedeelten zijn hier weggelaten. VAN DE NATUURKUNDIGE MAATSCHAPPIJ DILIGENTIA, 1793-1943 DOOR Dr. A. SCHIERBEEK, Voorzitter der Maatschappij Het is heden, Vrijdag 17 Sept. 1943, juist 150 jaar geleden, dat de eerste bijeenkomst der Maatschappij werd gehouden, ten huize van den heer Alsche in de tweede Wagenstraat. Het oudste notulenboek van de Maatschappij beschrijft dit feit aldus: Vergadering gehouden op Vrijdag den 17 Sept. 1793, ten huize van den Heere Alsche. Prezent de WelEed. Gestrenge Heer Mr. Pieter van Buren, Secretaris van Hun Eed. Gr. Mog; de Weleed. Heer Mr. Frederik George Alsche, Advocaat voor de Hoven van Justitie; de WelEed. Heer Anthonij Lauril- lard, dit Fallot, Med. Doet.; de WelEed. Heer. Jacob Covijn Ter Bruggen, Med. Doet. De Heeren het Plan en Wetten des Gezelschaps, door Mr. F. G. Alsche geconcipieerd, geëxamineerd hebbende, wisselden van consideraties en arresteerden dezelven als volgt;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 216