IN DE MIDDELEEUWEN 15 na sente Martensdach, Jan Franckensoen 2 last 11 October Item Coenraet uten Hage van twee last herincs 40 gr. Item Wolter Willemssoen uten Hage 1 voeder wiins 15 gr. 18 October Item Jan Gheritssoen uten Hage van last herincs 12 gr. Item Jan Peterssoen uten Briel 2J^ last herincs 48 gr. Item Gielis Daemssoen uten Hage van riis 15 gr. Item Jan Gheritssoen uten Hage van 1J4 voeder wiins 23 gr. 25 October Des Sonnendages na sente Severiinsdach, Lambert Blancman uten Hage 3 last herincx 1 sc. Item Deric Mathiissoen uten Hage 2 korf visch 30 gr. Item Andries Janssoen uten Hage J4 voeder wiins 9 gr. Item des Vridages Gielis Philipssoin uten Hage 1J4 last herincs 30 gr. Item des Saterdages Copken Hugensoen uten Hage 2 last herincs 40 gr. 1 November Item des Sonnendages op Alreheyligendach Wouter Willemssoin uten Hage van 4 korven visch tsamen 1 scilt. Item Ysebrent Dericxsoin uten Hage 2 korf visch 30 gr. Item Jan Franckensoen uten Hage 2J^ last herincx 50 gr. Item Jan Franckensoen uten Hage 4 korf visch 1 sc. Item Jacop Kerstenssoen uten Hage 2 last herincs 40 gr. Item Willem Denensoen van Leiden 2 korf visch 30 gr. Item Jacop Bloch uten Hage van 1 voeder wiins 15 gr. Item des Woensdages Gielis Flipssoin uten Hage lp2 voeder wiins 22 gr. 8 November Item des Manendages Claes Driessoen uten Hage 2 last herincx 40 gr. Item Ael Hugensoen uten Briel van 2 last herincx 40 gr. Item des Donresdages Ael Hugensoen uten Briel 1 voeder wiins 15 gr. Item Roelken Hac van Nymegen 2 last herincx nyet. Item Heynken Hubertssoin van Gorinchem 400 kesen ende last herincs 1 sc. 10 gr. 15 November Item des Sonnedaghes herincx 40 gr. Item Wouter Willemssoen uten Briel 2 last herincs 40 gr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 23