GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE 214 de toen één of twee meebrengen en hiervoor per jaar 7. betalen. Gedurende de voordracht werd de trap naar boven afgesloten! Vaste contracten voor verhuur van lokalen werden aangegaan met de Mij. tot Nut van het Algemeen, het Regtsgeleerd Museum, en het Genootschap Kunstliefde spaart geen Vlijt, waardoor regelmatig 800.— inkwam. In deze tijd treden vooral op de voorgrond Prof, de Riemer, Dr. Sander en de latere hoogleraar van Swinden. Deze laatste is de man, die deel uitmaakte van de com missie tot vaststelling van de eenheid van lengtemaat, de meter, te Parijs. Direct werden dan ook een stel der „nieuwe Franse maten en gewigten” aangekocht voor het kabinet. Elias Anne Borger trad op een der avonden op met zijn gedicht „de Rijn” en werd toen tot honorair lid be noemd, een vrij goedkope bezoldiging, die blijkbaar in de smaak viel. Op 27 Aug. 1812 werd mededeling gedaan van aankoop van een staand seconde-uurwerk door Vrijthoff gemaakt; dit zal de merkwaardige klok zijn, die nu nog in de bestuurskamer staat. De rente op de negotiatie werd verlaagd van 4 tot 2^ later tot 2 en daarna zelfs renteloos tot 1832, en geen uitloting werd gehouden, het aantal leden daalde tot 174. In de vergadering van Dec. 1814 werd meegedeeld, dat „het bestuur zijn opwachting had gemaakt bij Zijne Koninklijke Hoogheid, den Souvereinen Vorst, bezield over de bevrijding van Nederland van vreemde overheer- sching” en men benoemde een commissie om aan Wil lem I het beschermheerschap aan te bieden. Deze com missie was op 25 Oct. 1814 ontvangen en Z. Majesteit „verklaarde het protectoraat op zich te willen nemen en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 232