NATUURKUNDIGE MAATSCHAPPIJ DILIGENTIA 217 te wenden 15 1) In de rede bij het 100-jarig bestaan der Mij. wordt hiervan een verkeerde lezing gegeven. Zie voor beter: 100 jaar Concert Diligentia van Jhr. van Beresteyn en de notulen der Mij. Jan. 1822). M.i. volgt hieruit, dat de commissie voor de Concerten een min of meer zelfstandig onderdeel werd der Mij. De derde en laatste der oprichters, van Buten, heeft deze nieuwe tak nog juist meegemaakt, hij stierf op 29 Junij 1822. Men was niet tevreden met de bestaande concertzaal en na enkele moeilijkheden kwam een nieuw voorstel (22 Mei 1823). Kort gezegd kwam het hierop neer: De Commissarissen van het Concert Diligentia nemen op zich de zaal te laten verbouwen, te witten en verven, van nieuwe banken etc. te voorzien en hiervoor kreeg de commissie het recht om de nieuwe groote zaal en de kleinere, bestaande, te gebruiken gedurende 20 jaren, terwijl de Mij. het recht behield om die voor eigen ge bruik aan te wenden en hierbij de eerste keus der data had. 1 Na afloop der 20 jaren (30 Sept. 1843) bleef de zaal met ameublement het eigendom der Mij. De grote zaal was, wat thans de zitplaatsen in de zaal zijn; de kleine zaal, wat thans het toneel is. Het ontwerp is van tect de Vletter, de aannemers waren Schroot en nekes. De onkosten werden begroot op 5000.— archi- Wen- doch dit geld bleek niet te vinden, tot de Burgemeesteren van den Haag het leenden tegen 5 Reeds het eerste jaar bleken aflossing en rentebetaling moeilijk, zodat het be stuur van Diligentia een juist inzicht had betoond, zich buiten deze geïdelijke zorgen te houden. Uit deze jaren is de oprichting van het Concert Dili gentia zeker wel het belangrijkste. Ik mag nog even aan-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 235