NATUURKUNDIGE MAATSCHAPPIJ DILIGENTIA 221 daar de Koninklijke loge werd gebouwd met rood fluweel be kleed en hiervoor 4 grote en 4 kleine stoelen gekocht tegen 25.— en 14.— per stuk. Deze Hofloge was geen succes, want Koningin Sophie weigerde (1860) erin te zitten. Zij had veel last van enkele gasvlammen. Deze werden toen gedoofd en hoe wel dit een betuiging van dank inbracht (3 Mei 1861), veranderde het niets aan haar voornemen om daar niet te zitten. De hofloge, die midden onder de galerij was gezet, werd weggebroken en twee nieuwe pilaren voor de steun neergezet. De voorste rijen banken werden opgeruimd en stoelen voor het hof geplaatst. De architect de Vletter maakte spoed, want op 4 Nov. 1853 werd de nieuwe zaal in gebruik genomen. Het Genootschap bestond toen dus 60 jaren, maar hiervan wordt geen melding gemaakt. Men mag wel van geluk spreken, dat deze zaal, door samenvoeging van twee andere ontstaan, zulk een goed acustisch effect heeft, dat beroemde kunstenaars het een genot vinden hier te spelen. Nu de zaal verbeterd was, moest ook het meubilair en het dak herzien en zelfs de nieuwe gasverlichting, zodat er nog een 2000.onkosten bijkwamen. Het ledental daalde ondertussen tot 96 en in 1856 zelfs tot 83 en in 1859 kwam het laagste getal dat de Mij. ooit gehad heeft nl. 70! De muur tussen de zaal en het gebouw van de Marine begon te werken en men moest de trekstangen aanbren gen, die nu nog door de zaal lopen. De verhouding met Oefening bleef goed, maar de eigen lezingen over letter kunde trokken weinig publiek en op 7 Oct. 1859 werd besloten om alleen Vrijdags te vergaderen en alleen natuurkundige voordrachten te organiseren, waarvoor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 239