I GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE 222 aantal zeer d. Hoeven uit Leiden het aantal leden gestegen tot goed gezien had! Koning Wil- van Oranje voor vaste voorzitter benoemd, voorganger Sluiter meende, was bij deze reorgani- men de indruk, dat de aan de touwtjes trok. Het boete- definitief opgeheven. Aan het einde van men een aantal zeer goede sprekers had v. d. Hoeven uit Leiden en Buys was men vaderlandse geleerden zouden worden uitgenodigd. Het spreekt van zelf dat de Wetten weer wat veranderd moesten worden, de naam: Maatschappij voor Natuur kunde werd ingevoerd en een nl. Dr. A. Vrolijk. Mijn dat hij ook de drijvende kracht satie, maar uit de notulen krijgt secretaris Dr. Muller stelsel werd nu het jaar, waarin laten optreden (bv. Ballot uit Utrecht) 168, een bewijs dat lent III werd in 1859 Beschermheer, de Prins Erelid. In 1860 kon men meedelen, dat het bovenhuis tegen Mei verhuurd was aan het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, terwijl de Koning 500.schonk voor uit breiding van het Kabinet. De band met het Instituut zou tot 1922 blijven bestaan. Met Oefening werd overeen gekomen, dat de Bestuursleden steeds welkom zouden zijn op de vergaderingen van beide verenigingen. Zulks is zo gebleven. Z.K.H. Prins Frederik gaf (15 Jan. 1862) ƒ200.— voor het Physisch Kabinet, waarvoor een Rhumkorf werd aangeschaft, terwijl op 4 April 1863 de heer Alsche voorstelt om niet meer na ieder concert alle banken er uit te slepen, maar de spreker in het midden der zaal te zetten, tegenover de hofloge. Men krijgt de indruk, dat de Mij. voor haar voordrachten al die tien jaren de toe stand had gelaten bij haar lezingen, alsof er maar één zaal was, nl. de grote. Hier had men vroeger het orchest- podium naar de zijde van de Nieuwstraat. Deze „nieu wigheid” viel blijkbaar in de smaak, want het aantal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 240