NATUURKUNDIGE MAATSCHAPPIJ DILIGENTIA 223 I en bereikte in 1877 het respec- leden nam spoedig toe tabele aantal van 276. Wij moeten hier een vrij grote sprong maken, want de notulen breken in Oct. 1867 af en worden eerst in 1877 weer vervolgd. Dit is erg jammer, want in die tijd valt de oprichting van het Gebouw van Kunsten en Weten schappen en van Beresteyn vermeldt in zijn boekje over het Concert Diligentia hoe èn Toonkunst èn het Concert Diligentia reeds in 1874 trachtten hun concerten hierheen te verplaatsen. Zo raakten wij twee trouwe huurders kwijt. Een tweede feit waarvan wij de oorsprong niet in de notulen kunnen nagaan is het verschijnen van de ge drukte verslagen. In 1872 komt de heer P. A. Haarman Jr., verslaggever bij het Dagblad van Z. Holland, op de gedachte om ver slagen van de in Diligentia gehouden lezingen te maken en deze aan het einde van het jaar te bundelen. Zij ver schenen bij H. C. Susan. De Seer. Dr. G. H. Muller leidde deze beknopte verzameling in. Weinig zal de heer Haarman gedacht hebben, dat hij 50 jaren lang deze uitgave zou verzorgen en in die tijd meer dan 600 voordrachten „verslaan”. Het eerste jaarboekje was een prachtig geschenk op de 80ste verjaardag der Maat schappij. Maar nergens is vermeld, dat dit feit is her dacht. Aan het einde van zijn loopbaan als „verslaggever van Diligentia” maakte Haarman nog een register op de 50 bundels voordrachten, welk boekje in de bibliotheek van Diligentia aanwezig is. In de eerste jaargang vindt men o.a. een voordracht van Dr. Mouton over het netelige onderwerp van de „afstamming van den Mensch”. Haarman begon met te zeggen: „dat de voordracht zeer veel genot verschafte,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 241