GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE 228 te oordelen, idealen van populair wetenschappelijke voor drachten! Totaal trad hij, als ik goed telde, 154 mid dagen en avonden voor Diligentia op en sloeg daarmee alle andere sprekers verre. Bij zijn 25-jarig hoogleraars jubileum werd hem een brief met gelukwensen toegezonden. Ik weet niet of de Vries zich wel bewust is geweest, wat dit wel betekende, maar de volgende anecdote mag U dit verduidelijken. Toen ik nog kort in het bestuur was (1927) werd één der bestuursleden 70 jaar. Ik vroeg den secretaris of het bestuur er bloemen heenzond en of wij moesten gaan gelukwensen. Ik kreeg hierop ten antwoord, dat enkele jaren geleden een bestuurslid 80 jaar was geworden en de voorzitter toen gezegd had, „dat er wel een kaartje heengezonden moest worden”! Rose was in die jaren de drijvende kracht. Op zijn voorstel werd er een directe met glas overdekte toegang gemaakt van de voordeur naar de grote zaal, die vroeger alleen bereikbaar was door de vestiaire en de bestuurs kamer. Een hypotheeklening werd gesloten, groot 15.000.-— en hiermee tevens de oude schuld afgedaan (27 Oct. 1899). De vergadering van 3 Oct. 1902 was ook belangrijk want de weduwe van Olphen (die sinds 29 Oct. 1897 haar man was opgevolgd), vroeg of haar zoon Wieringa niet concierge kon worden van de Mij.! Sindsdien is de familie Wieringa aan onze Mij. verbonden en gedurende een tijdperk van meer dan 40 jaren hebben wij lief en leed samen gedeeld. Ieder weet hoeveel goeds er uit gaat voor de belangen van het publiek en dus voor de Mij. van de zorgen van den heer en mevrouw Wieringa (die in 1908 haar intrede deed) en hun dochters en wij hopen allen, dat deze band met de familie nog vele jaren be houden mag blijven! Tellen wij de periode van Olphen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 246