r GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE 232 landse dragers van deze hoogste wetenschappelijke onderscheiding hebben zich in het algemeen bereidwillig getoond aan onze roepstem gehoor te geven, ook als zij, gelijk Debye, gewoonlijk in het buitenland verblijf hiel den. Vooral door middel van de interacademiale voor drachten voor studenten, zal het m.i. mogelijk zijn om zeer bekende buitenlanders te doen optreden. Wie zich herinnert welk een indruk het bv. maakte dat Driesch voor ons optrad, zal inzien, dat zulke voordrachten door onze leden op hoge prijs worden gesteld. Uiteraard zal hierbij het oog ook moeten worden gericht op de ge leerden in ons broederland België. In 1923 begon de Mij. zelf haar jaarboeken uit te geven, met autoreferaten der sprekers. Zij kregen nu voor hun spreekbeurt 100.— en 25.voor het ver slag. De kwaliteit der verslagen werd hierdoor zeer verbeterd, zodat dit ongetwijfeld een grote vooruitgang is. Tegelijk begonnen de meer gedegen cursussen in boekvorm te verschijnen, in de Wetenschappelijke serie, een particuliere uitgaaf van de firma van Stockum. Het was geen wonder, dat onze vriend Borgesitts ook deze serie opende. In 1920 was er kans om het gebouw zeer duur te verkopen (2*^ ton), maar na rijp beraad besloot men het niet te doen. Verschillende subsidies konden worden gegeven en in het algemeen kan men zeggen, dat de Mij. in de latere jaren steeds getracht heeft om de wetenschap vooruit te helpen: o.a. het Internationale Pooljaar, het Meijendelonderzoek, de Weer- en sterrekundige vereni ging, het Historisch Natuurwetenschappelijk Museum te Leiden, de geologische expeditie onder Prof. Rutten naar Westindië, de expeditie onder Prof. Clay voor het onder zoek van cosmische straling, de botanische expeditie onder Prof. Lam naar Madagascar, het Tijdschrift Phy-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 250