NATUURKUNDIGE MAATSCHAPPIJ DILIGENTIA 237 zijn uitgevonden ter ontdekking van de eigenschappen der lichamen, nl, de werktuigkunde, waaruit dit saisoen alleen gesproken zal worden van de weegkunde, voor zo verre die tot verstand der waterweegkunde dienstig is. den 14 Mrt. zal de Heer Alsche voortgaan en beginnen met de waterweegkunde. den 28d° handelt Z.EEd. over de waterweegkunde. den 11 April zal deselve deeze stoffe eindigen en het Gezelschap sluiten.” Laat men zijn gedachten gaan over dit eerste pro gramma en vergelijkt men dit met het huidige, dan meen ik dat hieruit afgeleid kan worden in welke richting de ontwikkeling der Mij. moet gaan en welke taak zij zich in de toekomst moet stellen, naast de reeds genoemde om de concertzaal te laten beantwoorden aan de eisen van de tijd, 1ste. de inwoners van Den Haag op de hoogte houden van de ontwikkeling der natuurwetenschappen, door lezingen te laten houden door bevoegde krachten. Van een wetenschappelijk geschoold persoon mag verwacht worden, dat hij zelf zijn eigen vak zal bijhouden, doch hierbij ook de ontwikkeling der nevenvakken na te gaan, zal in het algemeen te moeilijk zijn. Men raakt, spoediger dan men zelf vaak bevroedt, het contact hiermee kwijt en hier zullen onze voordrachten de helpende hand kun nen bieden. De excursies zullen ons leiden naar de plaat sen waar de wetenschap gemaakt wordt of waar zij een practische toepassing vindt. De leesportefeuille kan hier bij uitstekend helpen, terwijl de cursussen gelegenheid bieden een nieuw onderdeel uit een vak meer diepgaand te bespreken. De gedrukte verslagen kunnen in ruimer kring voor dit zelfde doel dienen. De Bibliotheek helpt hierbij mee. 2de. Door de grote onderzoekers zelve te laten optre-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 255