ALPHABETISCH REGISTER 242 204 214 204 16 33, 68, 133 224 19 212 179, 180 96 149 43 43 215 206, 236 Fröhlich, I Fruin, Prof. Dr. R. Fruin, Prof. Mr. R. G. Gaeds, Leriken (zie Gaids Lercken) Gaids Lercken (zie Gaeds Leriken) Gall, Dr Gallitzin, Prince de H. Haagambacht 23, 25 vlg. Haagsche Trekvaart 101, 102 Biz. 146 27 79, 105 12 1, 128 212, 213 9, 11 208 204 Genootschap Doctrina et Ami- citia Genootschap Kunstliefde spaart geen Vlijt Genootschap, Provinciaal Utrechtsch Genootschap, Teyler's 229 Genootschap, Zeeuwsch Gerit Janssoen Gerritsen, Amanuensis Gherit Duls Gherit Hagedoern Gherit Janssoen Gheryt Peterssoin Ghodert Clapparts Ghoude Gielis Daemssoen Gielis Philipssoen Gallitzin, Prinses Gasthuis, St. Nicolaas Geest, de Geest, Deric van der Gelder, Dr. H. E. van Gelder, Jacob de Gelis Philipssoin Gemeentemuseum Genootschap, Bataafsch 69 69 225 229, 230 113 226 28, 49 204 18 226 9 19 10 19 8 17 15 14, 15, 17-20 Gilles, raadspensionaris .133 Gorinchem 4, 8, 12, 13, 15 Gorys Aerntssoen 13, 18 Gramme225 Gravenzande, ’s 33, 71 Groenhovenstraat 47 Groenman, Dr226 Groot, Anthony de 129, 131 vlg. Groot, Jan de 129, 131 vlg. Groot, Stephanas de Grothe, Prof Eikenduinen Eikenduinerambacht Elias, M?-P. Emma, Koningin Escurij, Baron d’ Everts, Jhr. Dr. Eyssel, M F. Faber, Dr. F. J. Fagel Fagel, Hendrik Fagel, Maria Susanna Falck, A. E. Fallot, de heer Fockema Andreee, Mr. S. J. 29-31, 44, 45, 57, 74, 111 Frederik, Prins 215, 222, 230 Frederik de Groote 143, 145 Frederikstraat .31, 43, 64 (nt 1), 66, 106, 108 - - - - - 201 139 70 Blz. Dolk, Mr. D. Th. F. J. A. 55, 56, 61, 62 vlg. Donnadieux, lector 220 Dordrecht 4, 11, 14, 16-19 Dorp, Jhr. Arent van 25, 26 Driesch232 Duyfhuis, J. van209 Duyn van Maasdam, van der 215 E.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 260