r ALPHABETISCH REGISTER 246 van 8, 13, 14, 23, Schacke, directeur Schal Janssoen Scheffer, bode Schenk, de Schenkweg in, oei Rechteren Heer doorn, Graaf Biz. Parkstraat125 Percijn52 (nt 1 Perponcher, Mevr, de 163, 168, 209 154 (nt 2) 21 18 9 8 143 132 18 80, 82, 85, 87, Schenkwetering 73, 82, 103 Scheveningen 29 vlg. Scheveningsche Weg Schieland Schierbeek, Dr. A. Perron, E. du Peter, Jan Peter Janssoen Peter Ludinc Peter Moyenkint Petit St. Hubert 32, 44, 108, 110 34, 110 204 78 76, 80, 103, 104 16 43 25 22 vlg. 75, 76, 79, 80 vlg. 6, 10, 16, 20 27 Peutingerkaart Pictura, confreriekamer van Plaats, de Plein Poelken Post-Coinptoir, Generaal 115, 118 Posteyenbecker19 Poten, de75, 103 Potenstraat Potter, Peter Princessetuin Prinsegracht 206 (nt 1 Pruisen, Prins Hendrik Puerto, Markies del Puyflich, Goessen van R. Saemwegh Sander, Dr. Sander Clauwertssoin Sandoz, Guillaume Anne 141 (ntl) 206 14 210 102 88 12 36 207 59 18 227-230 16 206 230 31, 101, 102 129 (ntl) .232 33, 34 36 vlg. 31, 33, 34, 71, 73, 107 125 36 36 198 Schimmelpenninck, R. J. 211, 212 Schipluiden71 Schluymer, M132 Schönfeld, MIll Schoo, Dr. J96, 111 Schroot, aannemer .217 Schuddegeest40 Biz. Roelofsz, M. Antoinette P. 139 Roggewoning 52 (ntl), 67 Rolof Peterssoen Ronde, de Roos, de heer Rooije, Johannes Rop, Jacob Rose, E. K. G. Rotterdam 4, 9, 14, Rouppe, Dr. Rudolf, Prof. Ruigkade Ruperti, Hendrik Rutten, Prof. Rijn, de Rijnland Rijswijk Rijswijksche weg S. 23, 24, 35, 60 (nt 1 214 19 Raambrug Raamstraten Raamweg Rechteren, Adolf Hendrik Graaf van 184, 196 Rechteren, Maria Gravin van 151 (ntl), 196 van Collen- Adolph Hendrik van 151 (nt 1), 196 Rengers163 Reynkens, Mechtelt .6, 12 Riemer, Prof, de 214, 215, 218 Robbert Peterssoen 8, 13, 14, 18-20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 264