u. ALPHABETxSCH register 247 Biz. Utrecht 5 Voorhout T. 2, 11 88 16 4 216 83 212 Vos in Tuinstraat Vouden, Coenraet van Vranck Possoen Vries, Prof. Hugo de Tengneghel, Claes Tetrode, Filips van Thomas Janssoen Tiel Tollens Torek van Rosendaal, Hen riette 150 vlg. 151 (ntl), 177 80 224, 227, 228, 230, 238 Vrolijk, Dr. A222 Vrijthof214 Vijver, de105 V. Veegens, Mr. D. 1 Velse, Prof. C. H. Velse, Sophia Ven, Gaedert van Vereeniging Euterpe Vereeniging voor Kamer muziek Verberne, L. G. J. 151 (ntl) 58 32 (nt 1) van 18 27, 103, 105 102 224 227 19 _x Vrijheer van Rosendaal Heer van Duvenvoorde Petkum Harsselo Voor schoten Veur etc., Assuerus Jan Tournooiveld Trekvaart, Haagsche .31 Trek vliet Troost 72 91 218 19 72 97 217, 221 11 .231 233 139 Verbraeck, Dr. A. A. A. 71, Vermaas, J. C Verwey Mejan, G. W. Vighe, Peter Vlaardingen Vlam, Mej. A. W. Vletter, architect de Vloeten, Jacop van Volksuniversiteit Voorburg .31, 34, 72, 73, 107 .31,39,63,66, 78 (ntl) vlg. 105 19 16 19 8 40 223 203, 204, 206 van 214, 218 91, 92 208 210 17 233 Bk. 72 59, 78 Selenka'~; 224 Sepp, Jan Ch. 204. Simons, G. Slapersland Slicher, Mr. J. Sluiter, Overste Sluiter, R. A. W Slijpmolen Sociëteit, Oranje Sophie, Koningin Spaen, familie van Spaen, Baron 219 94 215 224, 226, 227 220, 222 40-43 vlg. 201 221 150 van 158 (ntl) Spaen, Gijsberta Maria Caro lina Barones van Spiegeldijck Sprank, de Sprewesteyn, Gherit Spui .Spuikade Staring Stockum, W. P. van Stralen, Herman van Stralen, Jan Coenraetssoen van Stralen, Noude van Surinamestraat Susan, H. C. Swieten, van Swinden, hoogleeraar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 265