IN DE MIDDELEEUWEN 19 Wouden uten Hage 2Jz£ corf visch van Nymegen 1 scip 1) Waarschijnlijk dezelfde, die 13 Dec. '94 vermeld wordt als Leriken Gaeds van Dordrecht. Dit is voert noch opboeren van den toile tot Tyel bi Coenraet van Vouden ontfangen, aengaende des Donresdages na sente Geertrudendach thent des Dinxdages op sente Viitsdach toe daer naest volgende, ende rekent 60 gr. voir enen ouden scilt. Stralen van Bomel 4 corf visch niet, van Nymegen 1 scip herincx nyet. den Haen van Willem van Loe van Zutphen 4 last herincx 1 scilt 16 gr. Kloec van Delft 2 last biers ende 1 last herincx 50 gr. Posteyenbecker van Item des Saterdages Jan Geritssoen uten Hage 3 corf visch 45 gr. 21 Maart Item Alit Cloecs van Delft Yi last biers, 2 last herincx 45 gr. Item Jan Bykenssoen uten Hage 2 corf visch 30 gr. Item Ansem uten Hage 2J^ corf visch 40 gr. Item des Donresdages Henric Remboutssoin van herincx niet. Item des Vridages Jacop Kerstenssoin uten Hage 3 corf visch 45 gr. Item Roebbert Peterssoin uten Hage 3J^ corf visch 54 gr. Item des Saterdages Gielis Flipssoin uten Hage 4 corf visch 1 scilt. Item Jan Baeikenssoen van Leyden 2J/£ corf visch 38 gr. 14 Maart Item des Manendages Jan 35 gr. Item Herman van Item Gherit Hagedoern Item Sander Clauwertssoin van Dordrecht J4 last herincx, 100 wage scots 18 gr. Item Jan Coenraetssoen van Stralen 5 last herincx 1 scilt 40 gr. Dordrecht van twee last herincx 40 gr. Roelken Hac van Nymegen 1 scip herincx niet. Gherit van den Haen van Nymegen 1 scip herincs nyet. Item Lercken Gaids t) uten Hage van 2J4 corf visch 38 gr. Item Gheryt Peterssoin van Leyden 1 last tonvisch ende 1 corf visch Vl scilt. Item Jacop Kerstenssoen uten Hage 2J/J corf visch 36 gr. Item Peter Vighe van Nymeghen 1 scip herincx nyet. 7 Maart Item Item Item Item Item

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 27