DE HAAGSCHE VISCHHANDEL 20 8 voeder wiins, 4 halve vate Leyden 2J/J corf visch 38 gr. onser Vrouwendach Annunciacio, Jan V/z corf visch 50 gr. van V/z corf visch 50 gr. van 2J/1 voeder wiins 25 April Item Ysebrant van 28 Maart Item des Sonnendages na Bykenssoen uten Hage van Item Jan van Wouden uten Hage Item des Woensdages Peter Coerte uten Hage 38 gr. 18 April Item des Saterdages Roebert Peterssoin van Delft 2J/1 corf visch 38 gr. Item Wolter Janssoen uten Hage 3 corf vissch 45 gr. 9 Mei Item Ael Hugensoen uten Briel 1J/2 last herincx 30 gr. Item Des Dinxdages sente Pancratiusavont Peter Potter uten Hage 5 voeder 1 sc. 15 gr. Item Claes Denensoen uten Hage 1J/2 last herincx 30 gr. Item Willem Planckertssoen uten Hage last herincx 30 gr. 4 April Item des Sonnendages opten Palmendach, Jan Geritssoen uten Hage 1 corf visch 15 gr. Item Deric Hagen van Colnen van staels 2J/2 sc. Item des Woensdages Derich van Wiic uten Hage 1 voeder wiins 15 gr. 16 Mei Item Jan Vranckensoen uten Briel 1J4 last herincx 30 gr. Item Wouter Willemssoen uten Briel 1J^ last herincx 30 gr. Item Gielis Flipssoin uten Hage lJ/> last herincx 30 gr. Item des Woensdages Wouter Willemssoin uten Briel \x/z last herincx 30 gr. Item des Vridages Willem Janssoen uten Briel 1J4 last herincx x/z sc. Item Jan Gherytssoin uten Hage 1J^ last herincx x/z sc. Item des Saterdages Peter Neve uten Briel 2x/z last herincx 50 gr. Item Ael Hugensoen uten Briel twee last herincx 42 gr. Item Johan Y uten Briel van 2Jz£ last herincx 50 gr. Item Johan Franckensoen uten Briel 2J4 last herincs 50 gr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 28