IN DE MIDDELEEUWEN 21 Geëxerpeerd uit het Jaarboek der Vereeniging Gelre van 1939. 6 Juni Item Johan Franckensoin uten Briel 2J^ last herincs 48 gr. 23 Mei Item des Sonnendages na onss Lieven Heren Hemelvairtsdach, Claes Janszoen uten Briel van 3 laste herincs 1 scilt. Item des Woensdages Peter Jan uten Briel IJ/j last herincx 30 gr. Item Claes Janssoin uten Briel 1 last herincx 20 gr. 30 Mei Item des Sonnendaghes opten heyligen Pynxsdacht, Johan Francken- soen uten Briel van 1J/2 last herincx 30 gr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 29