I DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG DOOR Dr. P. J. VAN BREEMEN Jaarb. Die Haghe 1911 bl. 362. De afleiding van den naam Raamweg. Het is een merkwaardig toeval, dat men in de twee meest bekende en uitvoerigste verhandelingen over de Haagsche straatnamen uit het begin van deze eeuw te vergeefs naar den Raamweg zal zoeken, ten minste naar een zelfstandige vermelding ervan. Van Zuiden noemt hem in het geheel niet. Evenmin wijdt Morren hem eenige aandacht anders dan dat hij terloops zijn naam noemt. Wanneer hij nl. onder de verdwenen namen het Wouters- of Hubert Wouterslaantje opgeeft en er van vermeldt, dat het in het verlengde van den Raamweg lag 1), dan bevreemdt het toch wel, dat de Raamweg zelf onder geen enkele rubriek op te sporen is. Toch had de Raamweg gelijke rechten op behandeling als de andere straten en wegen, die in beide werkjes besproken werden. Want reeds lang voor de vestiging der gemeenten had

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 30